اهداء خون در شرکت پتروشیمی کارون

12 اردیبهشت 1398

بنا به گزارش روابط عمومی پتروشیمی کارون

در روزهای سه شنبه و چهار شنبه مورخ 10/02/98 لغایت 11/02/98 طبق هماهنگی بعمل آمده سازمان انتقال خون  مرکز استان در شرکت پتروشیمی کارون مستقر گردید.

منصور لیاقت مهر در این رابطه گفت؛

جهت مشارکت حداکثری در این امر خدا پسندانه و بشر دوستانه که در حوضه مسئولیتهای اجتماعی بر عهده این امور میباشد به نحو شایسته اطلاع رسانی گردید(ارسال پیامک به همکاران،درج ونصب اطلاعیه در بردهای سایت و نصب بنر)

رئیس روابط عمومی عنوان کرد: در روز اول با توجه به محدودیتهای موجود تعداد بیست و سه نفر موفق به اهداء خون گردیدند و در روز دوم با توجه به هماهنگی های بیشتر این آمار به سی و سه نفر افزایش یافت.

وی افزود امید است در طول سال جاری بتوانیم در نوبت دیگر این عمل خیر خواهانه را به انجام برسانیم.

 

 

 

 

 

12 اردیبهشت 1398