اورتوتولوئن دی آمین (OTD) ( Ortho toluene diamine )


خواص و کاربردها

به عنوان یک حد واسط شیمیایی، در ساخت tolyltriazole به کار می رود، که این ماده برای فلزاتی چون مس، سرب، نیکل و نقره به عنوان عامل ضد خوردگی عمل می کند. این ترکیب به همراه دیگر تولوئن دی آمین ها در تولید مواد رنگی، ساخت رنگ مو و دیگر رنگهای آرایشی استفاده میشود.همچنین از این ماده در صنایع داروسازی نیز استفاده می شود.

نحوه خرید:  مستقیم
نوع بسته بندی:  بشکه