طی حکمی از سوی فرمانده سپاه پاسداران شهرستان بندر ماهشهر؛ علیرضا نجاری به سمت فرمانده پایگاه بسیج شرکت پتروشیمی کارون منصوب شد.

09 اردیبهشت 1403

طی حکمی از سوی فرمانده سپاه پاسداران شهرستان بندر ماهشهر؛ علیرضا نجاری به سمت فرمانده پایگاه بسیج شرکت پتروشیمی کارون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی کارون علیرضا نجاری مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه این شرکت با حکم سرهنگ قمرزاده فرمانده سپاه پاسداران شهرستان بندرماهشهر به سمت فرماندهی پایگاه بسیج شرکت پتروشیمی کارون منصوب شد.

 

 

09 اردیبهشت 1403