پتروشیمی کارون همچنان در مسیر تعالی و ارزش آفرینی

14 اسفند 1402

پتروشیمی کارون همچنان در مسیر تعالی و ارزش آفرینی / کسب لوح ارزشمند چهار ستاره دهمین رویداد جایزه تعالی صنعت پتروشیمی ایران توسط پتروشیمی کارون

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی کارون در دهمین رویداد جایزه تعالی صنعت پتروشیمی که با حضور 67 شرکت در مرکز همایشهای سازمان صدا و سیما برگزار شد ، شرکت پتروشیمی کارون با کسب امتیاز بالا که در طی ارزیابی این رویداد اخذ کرده بود، موفق به کسب لوح چهار ستاره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی شد.

14 اسفند 1402