در بازدید انصاری نیک از پتروشیمی کارون مطرح شد: پتروشیمی بندر امام، تأمین مالی موردنیاز برای اتمام پروژه هایکو کارون را انجام می‌دهد

17 بهمن 1402

در بازدید انصاری نیک از پتروشیمی کارون مطرح شد:
پتروشیمی بندر امام، تأمین مالی موردنیاز برای اتمام پروژه هایکو کارون را انجام می‌دهد

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در رأس هیئتی، ضمن بازدید از پروژه هایکو پتروشیمی کارون تأکید کرد که این شرکت، تأمین مالی موردنیاز برای اتمام هایکو را انجام خواهد داد.
به گزارش روابط‌عمومی پتروشیمی کارون، صبح دوشنبه شانزدهم بهمن سالجاری دکتر سپهدار انصاری نیک و جمعی از مدیران پتروشیمی بندر امام، ضمن بازدید از پروژه هایکو، در جریان آخرین پیشرفت‌های این طرح بزرگ قرار گرفتند.
بعدازاین بازدید که یونسی معاون طرح‌ها و پروژه‌ها وعلیشیری مدیر مالی و اقتصادی پتروشیمی کارون، انصاری نیک را همراهی می‌کردند، در نشستی مشکلات و موانع پیش روی این پروژه و چگونگی تأمین منابع مالی آن موردبحث و بررسی قرار گرفت.
علیرضا صدیقی زاده مدیرعامل پتروشیمی کارون ضمن قدردانی از حمایت‌های همیشگی دکتر انصاری نیک، ضمن گزارشی از آخرین پیشرفت طرح هایکو اظهار داشت: ما در شرایط بسیار سخت و پیچیده تحریم‌های ظالمانه و کل دوران پاندمی کرونا این پروژه را به این مرحله رسانده‌ایم و تا مرحله بهره‌برداری نیاز به تأمین منابع مالی بر اساس جریان نقدینگی موردنظر داریم.  
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با تأکید بر تأمین منابع مالی موردنیاز طرح تا پایان راه‌اندازی، تصریح کرد: امید این داریم پس از تأمین جریان نقدینگی موردنیاز از طریق شرکت پتروشیمی بندر امام، ارکان اصلی پروژه با تمام توان عملیات باقیمانده را به اتمام برسانند تا هر چه زودتر هایکو در سرویس قرار بگیرد.
گفتنی است شرکت پتروشیمی بندر امام سهام‌دار اصلی پتروشیمی کارون است.

17 بهمن 1402