🔰"شرکت پتروشیمی کارون در مسیر تعالی: برگزاری ارزیابی جایزه تعالی سازمانی EFQM"

30 دی 1402

🔰"شرکت پتروشیمی کارون در مسیر تعالی: برگزاری ارزیابی جایزه تعالی سازمانی EFQM"

فرایند ارزیابی جایزه تعالی سازمانی EFQM بر اساس مدل 2020 در شرکت پتروشیمی کارون انجام شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی کارون این رویداد که توسط ارزیابان اعزامی از دبیرخانه تعالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مدت سه روز برگزار شد، نمادی از تعهد و پیشرفت مستمر شرکت در هفت حوزه کلیدی شامل هدف و چشم‌انداز، فرهنگ سازمانی و رهبری، مشارکت ذینفعان، خلق ارزش پایدار، پیشبرد عملکرد و تحول، برداشت‌های ذی‌نفعان و عملکرد استراتژیک و عملیاتی بود.

در این فرایند، شرکت پتروشیمی کارون نه تنها به دنبال تایید کیفیت عملکرد خود بود، بلکه با هدف ایجاد فرهنگ نوآوری و یادگیری مداوم، به دنبال بهره‌برداری از این فرصت برای شناسایی فرصت‌های بهبود و رشد بیشتر بود. بدیهی است که این تلاش‌ها در نهایت منجر به دستیابی نتایج عالی برای شرکت و ذی‌نفعان آن خواهد شد.

گفتنی است که در نهمین دوره ارزیابی جایزه تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی که در بهمن‌ماه 1401 برگزار شد، شرکت پتروشیمی کارون با کسب تقدیرنامه 4 ستاره، نشان داد که در مسیر درستی برای دستیابی به اهداف تعالی گام برمی‌دارد. این دستاورد، نمایانگر تعهد شرکت به عملکرد برجسته و پیشگامی در صنعت پتروشیمی است.

30 دی 1402