صفحات

 

فاز I متشکل از دو واحد اصلی DRY و WET و فاز II شامل واحدهای اسید نیتریک، نیتروبنزن، آنیلین،PMA، PMI و PSM می باشد.

فاز  I

* واحد WET، متشکل از دو واحد تولیدی DNT و MTD است که خلاصه فرایند آنها در ذیل آمده است.

                                                                               

شرح مختصری از فرآیند :

تولوئن در مخلوط اسید سولفوریک و اسید نیتریک توسط دو پمپ به طور پیوسته سیرکوله و نیتراته می شود  . در اولین مرحله نیتراسیون ، تولوئن تبدیل به منونیترو تولوئن (MNT) و در مرحله دوم، MNT تبدیل به دی نیترو تولوئن (DNT) می شود. سپس DNT پس از سه مرحله شستشو به مخزن ذخیره DNT  ارسال و از آنجا جهت واکنش با هیدروژن به واحد متاتولوئن دی آمین فرستاده می شود. مخلوط اسید مصرفی نیز به منظور استفاده مجدد به واحد تصفیه فرستاده  می شود.

         

شرح مختصری از فرآیند:

    از واکنش پیوسته دی نیتروتولوئن (DNT) با هیدروژن در حضور کاتالیست های پالادیم و پلاتینیم ، تولوئن دی آمین (TDA) به همراه آب تولید می شود. TDA شامل ایزومرهای متاتولوئن دی آمین (MTD) و ارتوتولوئن دی آمین (OTD) می باشد. TDA پس از عبور از یک برج ، آب گیری می شود. پس از آن جهت جداسازی ایزومرهای OTD و MTD وارد برج دیگری می شود. از پایین این برج MTD  محصول جدا و داخل مخازن جهت ارسال به واحد تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) ذخیره می گردد. از بالای برج هم OTD جدا شده و جهت سوزاندن به واحد زباله سوز((Incinerator مجتمع ارسال میگردد.

*واحد DRY، شامل واحد میانی تولید فسژن(CDC) و واحد نهایی تولید محصول TDI می باشد.

شرح مختصری از فرآیند:

کلر با منوکسیدکربن در حضور کاتالیست کربن فعال واکنش نشان می دهد . واکنش ابتدا در یک راکتور  shell & tube رخ می دهد و سپس در راکتور Clean-up تکمیل می شود. محصول COCl2 به طور مستقیم و پیوسته بدون سردسازی و مایع سازی جهت مصرف به واحد تولید TDI جهت انجام واکنش با MTD فرستاده می شود.

شرح مختصری از فرآیند:

تولوئن دی ایزوسیانات از واکنش پیوسته متاتولوئن دی آمین (MTD) محلول در حلال ارتودی کلروبنزن (ODCB) با گاز فسژن (CDC) در یک راکتور لوله ای تولید می شود. همچنین در این فرآیند ، محصول فرعی اسیدکلریدریک نیز تشکیل می گردد.محصول جانبی HCL و CDC اضافی و ODCB و ناخالصی های دیگر در یک سری از جداکننده ها و دفع کننده ها و همچنین ستونهای تقطیر از محصول TDI جدا شده و TDI  نهایتاً به مخازن ذخیره فرستاده می شود.ODCB و CDC اضافی به سیستم برگردانده شده و قسمتی از HCL گازی به پتروشیمی اروند ارسال و مابقی آن با آب DM جذب و تبدیل به محلول 33% HCl شده و نهایتاً به مخازن اسید کلریدریک مایع ارسال می گردد.
 
 
فاز II
 
 

شرح مختصری از فرآیند:

 مواد اولیه تولیدمحصول اسیدنیتریک، آمونیاک و هوای محیط می باشد که این مواد در دما و فشار بالا روی سطح کاتالیست پلاتین با هم واکنش داده و اکسید نیتروژن تولید می گردد. سپس گازهای فرآیندی از یک مبدل حرارتی عبور کرده و بخش عمده انرژی حرارتی حاصل از واکنش بازیابی می شود.جهت تکمیل واکنش اکسیداسیون، گازهای خروجی از راکتور از یکسری مبدل حرارتی عبور کرده و در نهایت اکسیدهای نیتروژن در داخل برج جذب با آب DM واکنش داده و اسید نیتریک 64% تولید می شود.

شرح مختصری از فرآیند:

     بنزن در مخلوط اسید سولفوریک و اسید نیتریک توسط دو پمپ، به طور پیوسته سیرکوله و نتیراته می شود  . این سیرکولاسیون تا تولید نیترو بنزن (NB) ادامه می یابد. سپس NB پس از سه مرحله شستشو به مخزن ذخیره NB  ارسال و از آنجا جهت واکنش با هیدروژن به واحد آنیلین فرستاده می شود. مخلوط اسید مصرفی نیز به منظور استفاده مجدد به واحد تصفیه فرستاده می شود.

شرح مختصری از فرآیند:

    از واکنش پیوسته نیتروبنزن (NB) با هیدروژن در حضور کاتالیست های پالادیم و پلاتینیم ، آنیلین(AN) به همراه آب تولید می شود. AN پس از عبور از یک برج ، آب گیری می شود. آنیلین به واحد PMA فرستاده می شود.

شرح مختصری از فرآیند:

آنیلین، فرمالدهید و HCl سه خوراک اصلی این واحد می باشند. HCl بعنوان کاتالیست واکنش مورد نیاز می باشد. در این واحد شش راکتور جهت انجام واکنش وجود دارد. آنیلین از تانک خوراک توسط پمپ به راکتور اول (راکتورتراکم) تزریق می شود. محلول فرمالدهید و اسیدکلریدریک نیز به عمق مایع درون راکتور تزریق می شود تا واکنش صورت پذیرد.  راکتور اول و دوم راکتور واکنش تولید PMA، راکتور سوم راکتور تجزیه و راکتور چهارم تا ششم راکتور بازآرایی می باشند. خنثی سازی محصول خروجی توسط کاستیک انجام می شود که منجر به تولید آب نمک می گردد. فاز ارگانیک توسط آبی که مقدار کمی آنیلین دارد، جدا می شود. همچنین آب، آنیلین و ترکیبات سبک در مراحل بعدی حذف می شود تا PMA خالص بدست آید. در مراحل بعد جداسازی ترکیبات ارگانیک از آب نمک و تغلیظ آب نمک صورت می گیرد.

شرح مختصری از فرآیند:

     کلر با منوکسیدکربن در حضور کاتالیست کربن فعال واکنش نشان می دهد . واکنش ابتدا در یک راکتور shell & tube رخ می دهد و سپس در راکتور Clean-up تکمیل می شود. محصول COCl2 به طور مستقیم و پیوسته بدون سردسازی و مایع سازی جهت مصرف به واحد تولید MDI جهت انجام واکنش با MDA فرستاده می شود.

شرح مختصری از فرآیند:

     متیل دی فنیل دی ایزوسیانات از واکنش پیوسته متیلن دی آنیلین (MDA) محلول در حلال ارتودی کلروبنزن (ODCB) با گاز فسژن (CDC) در یک راکتور لوله ای تولید می شود. همچنین در این فرآیند ، محصول فرعی اسیدکلریدریک نیز تشکیل می گردد. محصول جانبی HCL و CDC اضافی و ODCB و ناخالصی های دیگر در یک سری از جداکننده ها و دفع کننده ها و همچنین ستونهای تقطیر از محصول MDI جدا شده و MDI  نهایتاً به مخازن ذخیره فرستاده می شود. ODCB و CDC اضافی به سیستم برگردانده شده و قسمتی از HCL گازی به پتروشیمی اروند ارسال و مابقی آن با آب DM جذب و تبدیل به محلول 33% HCl شده و نهایتاً به مخازن اسید کلریدریک مایع ارسال می گردد.

شرح مختصری از فرآیند تولید

       هدف واحد PSM خالص سازی، جداسازی و اصلاح مواد به منظور بدست آوردن گریدهای مختلف محصول می باشد. طی یک فرایند تقطیر پیوسته PMI در تبخیرکننده های خاص film type Thin تحت شرایط خلاء و دمای بالا، سه نوع محصول تولید می گردد.

 • محصول پایین با نقطه جوش بالا که CPMI HFنامیده می شود.
 • محصول بالای برج با نقطه جوش پایین که OMDI نامیده می شود.
 • محصول میانی برج با نقطه جوش متوسط که MDI Pure نامیده می شود.

از محصولات دیگر این بخش میتوان به محصولات CPMIMF، LMDI A،LMDI B ، UPMI، ETPMI و ESPMI اشاره کرد که این محصولات طی یک سری فرایندهای ناپیوسته بدست    می آید. این محصولات را مستقیما می توان درون بشکه 220 لیتری یا توسط ایزوتانک مخصوص بارگیری نمود.

 

      ش
پیوندهای مرتبط

تماس با ما

 • نشانی دفتر مرکزی: تهران - انتهای خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از ميدان ونک - خیابان والی نژاد - کوچهٔ شهید خلیل زاده - پلاک ۱۷
 • تلفن:۸۸۷۸۶۹۹۲-۰۲۱
  فکس:۸۸۷۷۷۵۰۶-۰۲۱
 • نشانی دفتر مرکزی جنوب (کارخانه): بندر امام خمینی (ره) – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت ۲
 • تلفن:۵۲۱۲۲۷۵۰-۰۶۱
  فکس:۵۲۱۲۲۰۳۰-۰۶۱
 • ایمیل روابط عمومی: info@krnpc.ir
 • ایمیل واحد فروش: sales@krnpc.ir