معرفی مدیریت پژوهش و توسعه 


مدیریت پژوهش و توسعه شرکت پتروشیمی کارون در سال 1394 با هدف رفع تنگناهای تولید، تولید سبز، ایمن و پایدار، شناسایی و توسعه محصولات جدید، بومی سازی تجهیزات و فناوریها و کاهش بهای تمام شده محصول تاسیس شده است، که این امر با استفاده از توان علمی و تجربی پرسنل درون شرکت و در صورت نیاز با جذب نیرو های متخصص و نخبه و نیز همکاری با مراکز علمی و پژوهشی صورت می‌پذیرد.مدیریت پژوهش و توسعه شرکت پتروشیمی کارون جهت انجام پروژه­­های پژوهشی و توسعه­ای ارتباطات گسترده و سازنده­ای با مراکز علمی، دانشگاه­ها و شرکت­های دانش بنیان داخلی برقرار نموده و از ظرفیت بالای موجود در کشور بهره جسته است. لزوم بهره­ مندی از دانش، فناوری و نوآوری به منظور دستیابی به اهداف مدیریت پژوهش و توسعه و نیز با رهنمود های مدیریت محترم عامل، حرکت در مسیر فعالیت های دانش بنیان مورد توجه جدی قرار گرفت. از اینرو، در سال 1400 پس از بررسی و ارزیابی کارشناسان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت پتروشیمی کارون به عنوان اولین شرکت پتروشیمی در کشور موفق به اخذ گواهینامه دانش بنیان از آن معاونت گردید و در همین راستا کسب و ایجاد دانش و تکنولوژی های جدید با جدیت بیشتری از سوی این مدیریت دنبال می گردد.

اعضای شورای پژوهشی شرکت پتروشیمی کارون:

 • مدیر عامل و یا نمایندۀ معرفی شده از سوی ایشان (رئیس شورای پژوهش)
 • رئیس مجتمع
 • مدیر منابع انسانی
 • مدیر برنامه­ ریزی و توسعه
 • رئیس خدمات فنی
 • رئیس بهره­ برداری
 • رئیس HSE
 • رئیس تحقیق و توسعه (دبیر شورا)

شورای عالی پژوهشی مجتمع با هدف ایجاد بستری مناسب برای تدوین یک ساز و کار منسجم و پویا مبتنی بر جلب مشارکت و تضارب آراء کارکنان سازمان در تمام سطوح در سال 96 و بنا به دستور مدیر عامل محترم تشکیل شد. بر این اساس، جمعی از رؤسا و مدیران مؤثر و صاحب نظر شرکت در حوزه­ های مختلف هستۀ اصلی شورای پژوهشی را تشکیل می دهند.

اهم وظایف شورای عالی پژوهشی:

 •   تعیین خط مشی فعالیت­های واحد تحقیق و توسعه
 •   بررسی، تصویب و حمایت از طرح های تحقیقاتی، پیشنهادات پژوهشی و ایده­ های خلاقانۀ ارائه شده از سوی پرسنل شرکت و مراکز دانش بنیان، دانشگاه­ها و مؤسسات علمی در حوزه ­های مختلف و مرتبط با نقشۀ استراتژی شرکت  
 •  رونمایی از مقالات، انتشارات و آثار مصوب در شورا با هدف خلق و مدیریت دانش