پروژه های خاتمه یافتهردیف عنوان پروژه سال انجام
1 طراحی، ساخت و راه اندازی پایلوت تصفیه پساب به منظور تصفیه و بازآوری آب¬های سطحی و پساب 1396
2 احداث خط تأمین خوراک هیدروژن از پتروشیمی بندرامام 1396
3 تغییر تکنولوژی تصفیه پساب پتروشیمی کارون 1395
4 بازارایابی و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات جانبی شرکت شامل Tar و AnTar و OTD 1395