• فا
  • En
  • 中国人
  • русский

مسئولیت های اجتماعی

پتروشیمی کارون در راستای ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی خود بر این باور است که بنگاه های اقتصادی می­بایست توجه جدی به محیط پیرامونی سازمان خود به عنوان ذینفعان داشته و الزام به پاسخگویی در برابر حفظ منافع آنها مانند رفع نیازهای اقتصادی جامعه پیرامون ،حفاظت و صیانت از محیط زیست و بهداشت، ارتقاء مسائل اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. در همین راستا طبق جدول تسهیم ماهانه مبلغی به شورای راهبردی از طریق عملیات غیر صنعتی کمک مینماید .پتروشیمی کارون در راستای مسئولیت اجتماعی و با توجه به محرومیت منطقه با اجرای پروژه های عام المنفعه، با همکاری شرکت عملیات غیرصنعتی نسبت به ارتقاء خدمات اجتماعی در سطح منطقه گام برداشته است که از این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

تمامی حقوق این پورتال متعلق به شرکت پتروشیمی کارون می باشد . طراحی و پیاده سازی توسط شرکت اکسین فناوری ویرا