تلفن و فکس شرکت:

تلفن: 5-88786992 (021)
فکس: 88777506 (021)

آدرس:

تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از میدان ونک – کوچه شهید خلیل زاده – شماره 17
شرکت پتروشیمی کارون

مزایداتفراخوان مزایده اقلام شیمیایی ضایعاتی به شماره :15/590 -MN
فراخوان مزایده اقلام شیمیایی ضایعاتی به شماره :15/590 -MN
شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد مزایده فوق الاشاره خود را با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید .
١٢:٣٥ - شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ ادامه خبر >>
فراخوان مزایده اقلام ضایعاتی به شماره :15/579 -MN
فراخوان مزایده اقلام ضایعاتی به شماره :15/579 -MN
شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد مزایده فوق الاشاره خود را با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید .
١٢:٠٠ - چهارشنبه ٢٩ دی ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ ادامه خبر >>
فراخوان مزایده اقلام شیمیایی ضایعاتی به شماره :15/514 –MN نوبت دوم
فراخوان مزایده اقلام شیمیایی ضایعاتی به شماره :15/514 –MN نوبت دوم
شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد مزایده فوق الاشاره خود را با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید .
١٢:٢٩ - چهارشنبه ١٢ آبان ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ ادامه خبر >>

فراخوان تجدید مزایده اقلام ضایعاتی به شماره :15/510 -MN
شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد مزایده اقلام ضایعاتی خود را با شرایط پیوست از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید .
١٠:٢٨ - شنبه ١٣ شهريور ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠ ادامه خبر >>