تلفن و فکس شرکت:

تلفن: 5-88786992 (021)
فکس: 88777506 (021)

آدرس:

تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از میدان ونک – کوچه شهید خلیل زاده – شماره 17
شرکت پتروشیمی کارون

هیأت مدیرههیأت مدیره پتروشیمی کارون

 

احد اژدری
عضو هیأت مدیره

 

افشین کیانی
عضو هیأت مدیره

 

ایرج واعظ تهرانی
عضو هیأت مدیره

 

علیرضا صدیقی زاده
مدیرعامل و نائب رییس هیأت مدیره

 

منوچهر قندیل
رئیس هیأت مدیره