تلفن و فکس شرکت:

تلفن: 5-88786992 (021)
فکس: 88777506 (021)

آدرس:

تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از میدان ونک – کوچه شهید خلیل زاده – شماره 17
شرکت پتروشیمی کارون

تماس با مانشانی دفتر مر کزي:

تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از میدان ونک – کوچه شهید خلیل زاده – شماره 17 .

تلفن: 5-88786992 (021)

فکس: 88777506 (021)

پست الكترونيك: info@krnpc.ir
واحد فروش:sales@krnpc.ir


نشانی دفتر مرکزی جنوب (کارخانه):

بندر امام خمینی (ره) – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت 2 .

تلفن: 52122750 – 061
فکس: 52122030 – 061

پست الكترونيك: info@krnpc.ir
واحد فروش:sales@krnpc.ir

تلفن 1 روابط عمومی: 52122114 – 061
تلفن 2 روابط عمومی: 52122718 – 061

فکس روابط عمومی: 52122025 – 061