تلفن و فکس شرکت:

تلفن: 5-88786992 (021)
فکس: 88777506 (021)

آدرس:

تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از میدان ونک – کوچه شهید خلیل زاده – شماره 17
شرکت پتروشیمی کارون

مناقصاتنوبت دوم مناقصه تامین 30،000 پالت چوبی فاز 2 شرکت پتروشیمی کارون به شماره MN-15/626
نوبت دوم مناقصه تامین 30،000 پالت چوبی فاز 2 شرکت پتروشیمی کارون به شماره MN-15/626
شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد تامین 30،000 پالت چوبی فاز 2 خود را ازطريق برگزاری مناقصه عمومی به پيمانکار واجدالشرايط واگذار نمايد.
١٦:٣١ - چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ ادامه خبر >>

مناقصه خريد کاتاليست پالاديوم کلرايد و هگزاکلروپلاتينيک اسيد پتروشيمي کارون به شماره MN-15/623
شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد کاتاليست پالاديوم کلرايد و هگزاکلروپلاتينيک اسيد خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.
١٦:١٨ - چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ ادامه خبر >>
فراخوان مناقصه عمومی خدمات تامین ، سرو و توزیع غذای کارکنان در رستورانها و خوابگاههای ماهشهر و شهرک بعثت پتروشيمي کارون15/628-MN
فراخوان مناقصه عمومی خدمات تامین ، سرو و توزیع غذای کارکنان در رستورانها و خوابگاههای ماهشهر و شهرک بعثت پتروشيمي کارون15/628-MN
شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد خدمات تامین و توزیع غذای کارکنان پتروشیمی را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.
١٠:٠٦ - چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ ادامه خبر >>
مناقصه پروژه خط لوله ارسال پساب صنعتی از پتروشیمی کارون به پتروشیمی فجر
مناقصه پروژه خط لوله ارسال پساب صنعتی از پتروشیمی کارون به پتروشیمی فجر
شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد پروژه خط لوله ارسال پساب صنعتی از پتروشيمی کارون به پتروشيمی فجر را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.
١٢:٠٢ - دوشنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ ادامه خبر >>
مناقصه طراحی و ساخت بلوکهای گرافیت مبدل گرافیتی E-36811 به شماره 15/574-MN-نوبت سوم
مناقصه طراحی و ساخت بلوکهای گرافیت مبدل گرافیتی E-36811 به شماره 15/574-MN-نوبت سوم
شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد مناقصه طراحی و ساخت بلوکهای گرافیت مبدل گرافیتی E-36811 از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.
٠٨:٣٠ - يکشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ ادامه خبر >>
مناقصه خريدمبدل حرارتی E-37203 پتروشيمي کارون
مناقصه خريدمبدل حرارتی E-37203 پتروشيمي کارون
شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد خريد مبدل حرارتی E-37203 خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.
١٣:١٤ - سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ ادامه خبر >>
مناقصه خريدcmc 256 with test universe software پتروشيمي کارون
مناقصه خريدcmc 256 with test universe software پتروشيمي کارون
شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد خريدcmc 256 with test universe software خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.
١٣:٠٠ - سه شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ ادامه خبر >>
مناقصه تامین 30،000 پالت چوبی فاز 2 شرکت پتروشیمی کارون به شماره MN-15/626
مناقصه تامین 30،000 پالت چوبی فاز 2 شرکت پتروشیمی کارون به شماره MN-15/626
شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد تامین 30،000 پالت چوبی فاز 2 خود را ازطريق برگزاری مناقصه عمومی به پيمانکار واجدالشرايط واگذار نمايد.
١١:٣٠ - سه شنبه ١٠ مرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ ادامه خبر >>
مناقصه نوبت دوم اجرای عمليات پيشگيرانه CMپتروشيمي کارون
مناقصه نوبت دوم اجرای عمليات پيشگيرانه CMپتروشيمي کارون
شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد اجرای عمليات پيشگيرانه CM تجهيزات دوار خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.
١٣:٥٧ - دوشنبه ٩ مرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ ادامه خبر >>
مناقصه تأمین سه دستگاه لیفتراک به همراه هفت نفر راننده با گواهینامه مخصوص به شماره MN-15/607
مناقصه تأمین سه دستگاه لیفتراک به همراه هفت نفر راننده با گواهینامه مخصوص به شماره MN-15/607
شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد تامین سه دستگاه لیفتراک به همراه هفت نفر راننده با گواهینامه مخصوص خود را ازطريق برگزاری مناقصه عمومی به پيمانکار واجدالشرايط واگذار نمايد.
١٢:٢٠ - شنبه ٧ مرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ ادامه خبر >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>